Slitasje


Over tid vil en frontrute i større eller mindre grad bli utsatt for slitasje.
Dette vil kunne redusere sikten, og dermed skape farlige situasjoner
i forhold til trafikksikkerhet.

Riper etter skraping av is, eller bruk av nedslitte vindusviskere kan være årsak til slitasje på frontruta. Mangel på spylevæske ved bruk av viskerne vil også bidra til skade på overflaten av glasset.

Skift alltid viskerblad når du skifter frontrute!

I enkelte tilfeller kan glasset la seg slipe for å fjerne små skader i overflaten. Arbeidet er imidlertid arbeidskrevende og anbefales ikke foretatt på ruter med for dyptgående skader i overflaten, da tidsforbruket kostnadsmessig vil bli uforholdsmessig stort.

Ta kontakt med oss for rådgiving.