Forsikring


Er kjøretøyet dekket av kasko- eller delkaskoforsikring vil i prinsippet følgende bestemmelser gjelde:

Ved reparasjon av steinsprutskade vil ingen egenandel bli avkrevd. Det vil med andre ord bety at reparasjonen er gratis for deg.

Ved skifting av front-, side- eller bakrute vil det måtte betales en egenandel, som i størrelse vil variere fra selskap til selskap.

Du vil ikke tape bonus ved reparasjon eller skifting av glass.

Egenandelen må betales kontant ved henting av bilen.

RIIS BILGLASS har avtale med forsikringsselskapene når det gjelder reparasjon og skifting av bilglass.

Alle formaliteter som skademelding og fakturering til forsikringsselskap, ordner vi for deg.