Vårt firma  
 

har røtter tilbake til 1910 da Pettersen Farvehandel ble etablert av malermester Pettersen som førte ”alle sorter malervarer, farger og malerverktøy – samt alle slags tapeter - og ellers varer som hører til under faget”. Firmaet hadde tilhold i Pettersens egen gård i Håkon den godes gate, og etter hvert ble virksomheten utvidet til også å omfatte vindusglass med eget lager og glassverksted i bakgården.

 

Etter mange års innsats valgte Pettersen i 1954 å selge firmaet til ny eier som endret bedriftens navn til Levanger Farvehandel. I 1962 flyttet firmaet til nye lokaler i Kirkegt. 47 og har i dag navnet Levanger Farge & Glass.

 

I dag omfatter virksomheten detaljhandel, glassverksted. Vi har dessuten eget rammeverksted med alle moderne hjelpemidler og utstyr.

 

Vi ønsker å ta vare på vårt omdømme for godt håndverk og god service og står

 

”Alltid til tjeneste”.